Gwynne Price Transport Ltd

Agoriad Swydd  i yrrwyr PCV

36 awr yr wythnos

 

 

Darlun or swydd- Yn benodol gwaith paratoi a trefnu bysiau, clau a llenwi,

Gyrru plant i'r ysgolion, gwaith gyrru preifat a clwbiau rygbi, oriau amrhywiol.

Amodau a termau yn bodoli

Rhaid ir yrrwr cael adnabyddiaeth o ardal Llanelli, Abertawe a Caerfyrddin

Rhaid ir ceiswyr fod yn eithriadol o ddibynnol a safonnau uchel o waith

 

DBS yn anghenrheidiol