Gwynne Price Transport Ltd

Sefydlwyd y cwmni Gwynne Price yn 1956 pan ddechreuodd Gwynne Price gweithredu tacsi ym mhentref Drimsaran. Cafodd y cwmni ei rheoli gan Gwynne a'i wraig Vera am

                                                               sawl mlynedd, yn hwyrach ymunodd Ceri ei

                                                               mab fel peiriannydd mecanig, ac wedyn

                                                               Arwyn yr ail fab fel peiriannydd trydanol.

                                                               Ar ol nifer o flynyddoedd yn gweithredu

                                                               cynnyddodd y cwmni ei cerbydau.

                                                               Heddiw maent yn cyflogi tua 15 o yrrwyr.